top of page

DRAWn

Online visuelt talenttræf

 

5.- 7. marts 2021

 

Se programmet med links her

Læs om de forskellige workshops her

Del og se, hvad der sker på træffet: #DRAWn2021event

DRAWn er et visuelt talenttræf for op mod 200 unge kunstneriske talenter fra hele Danmark.

Det overordnede tema for DRAWn er tegning - i bredeste forstand. For tegning er det grundlæggende medie for langt den største del
af aktiviteterne i det kreative visuelle miljø i Viborg - et miljø, der sidste år blev anderkendt, da UNESCO udpegede Viborg til Creative City inden for media arts. Samtidig er tegning
også et redskab, der anvendes på uddannelser og brancher, hvor det tegnede ikke er produktet - som f.eks. på fotografuddannelsen på Medieskolerne / Media College Denmark
eller på designuddannelserne på VIA Design & Business.


DRAWn byder på en bred vifte af online workshops af professionelle visuelle kunstnere, og dermed bliver du som deltager introduceret til et professionelt virke inden for en række visuelle medier og fag. Men vi vil også forsøge at bruge
de forskellige online workshops til at etablere nye relationer på tværs af talentprogrammer, så du som deltager kommer til at arbejde sammen eller sparre med andre unge og deres
arbejde i workshoppen. Derudover vil træffet byde på inspiration via screenings, artist talks, morgensamlinger, tegnebanko m.m.

 

Om DRAWn:

DRAWn arrangeres af Visuel HF og The Animation Workshop, VIA University College i samarbejde med Kulturskolen Viborg.

 

Samtidig bygger talenttræffet på en række samarbejder med kreative uddannelser og miljøer fra hele Region Midtjylland, herunder: 

  • Arkitektskolen Aarhus

  • Aarhus Billed- og Medieskole

  • Billedskolen Horsens

  • Dansk Talentakademi

  • Det Jyske Kunstakademi

  • Medieskolerne / Media College Denmark

  • VIA Design & Business

  • Viborg Kunsthal

For yderligere info er du velkommen til at kontakte:

 

Gry Lindebjerg

Team Supervisor, Talent & Skills

The Animation Workshop

VIA University College

E-mail: gli@via.dk

Telefon: 87 55 49 42

DRAWn er støttet af:

midt_logo_08_venstre_sort [Converted].pn
Spar-Nord-Fonden-Logo-VarmSort.png
Statens%20Kunstfond_logo_red_RGB_edited.
bottom of page