top of page

Studieplan:

 

Indholdet i den visuelle grunduddannelse

 

I løbet af din studietid på den 3-årige Visuel HF kommer du til at afprøve mange forskellige ting på den visuelle grunduddannelse. Den visuelle grunduddannelse varer sammenlagt et år men strækkes over hele den 3-årige periode. Der undervises i 2 dage til fem uger ad gangen. Tilsammen giver det 40 uger med kreativt arbejde - mindst 28 timer om ugen, altså 1120 timer i alt. Forløbet opdeles i tre fagområder: 

 

Tegneteknisk håndværk

 

Du lærer om grundteknikker inden for tegning og visualisering, f.eks. konstruktion, dynamik, skravering, forståelse for dybde, komposition m.m. 

 

Visuel kommunikation

 

Du lærer om animationsproduktion, illustration, visuel research, design, visuel præsentation m.m.

 

Tværæstetisk produktion

 

Du laver formidlingsopgaver, projekter, visuelle produktioner m.m. Mange af opgaverne i dette fagområde har forbindelse til de emner, du arbejder med på gymnasiet.

 

Undervisningsmetoderne er anderledes end på gymnasiet. Den visuelle grunduddannelse tilrettelægges ud fra en praktisk tilgang - en form for 'mesterlære'. Det vil med andre ord sige, at vi ikke forventer, at du læser om faget, men at du arbejder med dine hænder og din fantasi og skaber tegninger, animation m.m. som løsninger på de stillede opgaver. Det er vigtigt, at du bliver dygtig til at udføre dine opgaver. Det kræver øvelse, så vi kommer til at bruge meget tid ved tegnebordene. Undervisningen i den visuelle grunduddannelse foregår på The Animation Workshop, og er støttet af Statens Kunstfonds Huskunstnerordning.

 

Indholdet i HF-delen af uddannelsen

 

På Visuel HF får du samtidig en almindelig 2-årig HF-uddannelse, der blot strækkes over 3 år. Du har de obligatoriske fag på HF samt følgende valgfag: Mediefag C som obligatorisk kunstnerisk fag, og en obligatorisk fagpakke med valgfagene Billedkunst B og Mediefag B.
HF-uddannelsen forløber dermed således: 

 

1. år:

Dansk A, Engelsk B, Mediefag C, KS - Kultur og Samfundsfaggruppe (Historie B, Samfundsfag C, Religion C), Matematik C, 

 

2. år:

Dansk A, Engelsk B, Mediefag B, KS, Billedkunst C

 

3. år:

Dansk A, Engelsk B, Billedkunst B, NF - Naturvidenskabelig Faggruppe (Kemi B, Geografi C, Biologi C), SSO (stor skriftlig opgave)

 

 

Undervisningen i den almindelige HF vil foregå på Viborg Gymnasium.

 

 

Samarbejdet

 

Både Viborg Gymnasium og The Animation Workshop lægger stor vægt på sammenhængen mellem de to uddannelsessteder. Projekterne vil derfor altid gå på tværs af fagene på begge skoler, så du eksempelvis skal aflevere en graphic novel som engelskopgave, en animationsfilm som kemiprojekt eller en infographic som matematikopgave. 

 

Ekstra aktiviteter

 

Udover den egentlige undervisning tilbyder  Viborg Gymnasium og The Animation Workshop en masse forskellige faglige aktiviteter efter skole og i weekender. Det kan eksempelvis være et frivilligt weekendkursus i Character Design, Graphic Storytelling, Storyboard, Environment Design eller noget helt femte.

 

The Animation Workshop tilbyder desuden et helt særligt fagligt miljø, hvor du kommer til at færdes tæt sammen med studerende og undervisere på bacheloruddannelserne og skolens øvrige kurser. Det giver et indblik i den professionelle verden som underviserne er en del af. Desuden er der adgang til materialer og udstyr til alt lige fra tegning og foto til stop-motion og special effects. 

Hf fag

Tegning:

Kristina Henneberg / årg. 2009

 

bottom of page