top of page

Tegning:

Emilie Maj Risager Højland / årg. 2011

 

Eksamen:

 

Alle fag i HF-uddannelsen afsluttes med en eksamen på Viborg Gymnasium.

 

Her finder du en liste over uddannelsens HF-fag.

 
 
Eksamen på den visuelle grunduddannelse:

 

 

I slutningen af hvert skoleår foretager vi en bedømmelse af dit arbejde på den visuelle grunduddannelse.

 

1. og 2. skoleår:

 

Hvert år udvælger du et repræsentativt udsnit af dit arbejde i løbet af skoleåret og samler dette i en portfolio, der vil danne grundlag for bedømmelsen. Dit arbejde bliver bedømt af repræsentanter fra The Animation Workshop.

 

Bedømmelsen har til formål at afklare, om du har opnået et tilfredsstillende niveau inden for undervisningsområdet i løbet af året.

Bedømmelsen vil være bestået/ikke bestået.

 

Det er en betingelse for at kunne fortsætte uddannelsen, at årsbedømmelsen er bestået.

 

3. skoleår:

 

Den visuelle grunduddannelse afsluttes med en afgangseksamen. Eksamen vil bestå af en individuel, mundtlig prøve med en visuel præsentation af dit eksamensprojekt. Du er selv med til at vælge dit eksamensprojekt. Du skal redegøre for dine ideer, arbejdsprocessen og produktet i eksamensprojektet. Du kan også inddrage udsnit fra andre projekter, hvis du vurderer, at det er relevant i forhold til bedømmelsen. Eksamensprojektet må gerne være et gruppeprojekt, men man vil blive bedømt individuelt.

 

Du vil blive bedømt af en repræsentant fra The Animation Workshop samt en ekstern censor.
Du vil få tildelt en udtalelse fra din eksamensvejleder samt en karakter efter 7-trinsskalaen. Udtalelsen vedlægges dit eksamensbevis fra Viborg Gymnasium. Karakteren vil ikke indgå i dit samlede gennemsnit på din gymnasiale uddannelse.

 

 

bottom of page