top of page

Artwork:

Maria Kruse / årg. 2012

 

Når du er færdig:

Når du har taget en 3-årig Visuel HF-uddannelse, har du naturligvis en fuld gyldig HF-uddannelse. HF giver adgang til både korte og mellemlange videregående uddannelser som f.eks. syge-plejerske, pædagog, lærer og multimedie-designer. 
Ønsker du efter Visuel HF i stedet at søge ind på en universitetsuddannelse, kan du efterfølgende bygge oven på din HF-eksamen på VUC rundt om i landet - her skal du hæve et C-fag til et B-fag, og et B-fag til et A-fag i løbet af maksimalt 6 måneder, hvorefter du får adgang til at søge optagelse på de lange videregående uddannelser på universiteterne.

 

Den visuelle grunduddannelse kan samtidig være med til at kvalificere dig til at søge om optagelse på en kreativ videregående uddannelse. I dag er det et krav på mange af de kreative videregående uddannelser, at man skal indsende en portfolio, bestå en optagelsesprøve og/eller have en studentereksamen, før man kan blive optaget. Det kan f.eks. være uddannelser ved designskoler, arkitektskoler, animations-uddannelser, kunstakademier, Filmskolen, uddannelser inden for medie og kommunikation, m.m.

Efter at have gennemført Det visuelle grundforløb vil du være bedre rustet til at imødekomme optagelseskravene på de kreative videregående uddannelser, men du skal ansøge på lige vilkår med alle andre.

 

Her kan du se et par klip, med tidligere elever fra Visuel HF:

 

Sara Kjær Nedergaard Nielsen,

Computer Graphic Artist, Animation Workshop

 

 

 

Katrine Glenhammer Vestergaard,

Fransk, Aarhus VUC

bottom of page